Sản phẩm

Aruba 8400 Switch Series

Aruba 8400 Switch Series


  • Sẵn hàng demo & chạy thử
  • Sẵn linh kiện để option & thay thế theo nhu cầu
  • Sẵn thiết bị để thay thế tạm thời khi phải bảo hành
  • Bảo hành tận nơi theo yêu cầu khách hàng
  • Sẵn sàng hỗ trợ với thiết bị không do BMAT cung cấp
Aruba 8400 Switch Series - KEY FEATURES

KEY FEATURES

• High performance 19.2 terabits per second switching (1.2Tbps/slot) capacity
• Carrier-class high availability with redundant management, power and fabric
• ArubaOS-CX enables automation and programmability using built-in REST APIs and Python scripts
• Intelligent monitoring and visibility with Aruba Network Analytics Engine
• Advanced Layer 2/3 feature set includes BGP, OSPF, VRF, and IPv6
• Compact 8U chassis with high density, line rate 10GbE/40GbE/100GbE connectivity
• Multi-chassis link aggregation

 

Bình luận

Mời bạn đánh giá về sản phẩm Aruba 8400 Switch Series
Input symbols


0 / 500

Chưa có bình luận nào

Đặt mua hàng

Aruba 8400 Switch Series

Aruba 8400 Switch Series