Wifi & Switch

HPE OC20 Wifi (JZ074A)

HPE OC20 Wifi (JZ074A)
Hàng mới
HPE OC20 Wifi (JZ074A)
<p>HPE OC20 l&agrave; d&ograve;ng Wifi cho doanh nghiệp quy m&ocirc; nhỏ cần gi&aacute; hợp l&yacute; tuy nhi&ecirc;n vẫn mang đủ c&aacute;c t&iacute;nh năng qu&yacute; gi&aacute; như roaming, quản trị tập trung, chuẩn 802.11AC mới, hỗ trợ c&aacute;c ứng dụng dữ liệu quan trọng, tạo mạng nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; kh&aacute;ch.</p>
Xem chi tiết

HPE OC30 Wifi (JZ374A)

HPE OC30 Wifi (JZ374A)
Sắp ra mắt
HPE OC30 Wifi (JZ374A)
HPE OC30 mới ra mắt là dòng Wifi mạnh mẽ sở hữu công nghệ MU-MIMO Wave 2 lên tới 3 anten cho sóng 5GHz giúp nâng mật độ kết nối dầy đặc hơn, đồng thời đáp ứng tối đa nhu cầu LiveStream, Voice, Video thời gian thực
Xem chi tiết

Aruba 207 Wifi (JX954A)

Aruba 207 Wifi (JX954A)
Aruba 207 Wifi (JX954A)
<p>Aruba 207 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 1 tầm trung với mức gi&aacute; hợp l&yacute;, mang lại hiệu suất cao với chuẩn 802.11AC cho c&aacute;c m&ocirc;i trường c&oacute; mật độ trung b&igrave;nh như trường học, cửa h&agrave;ng, kho h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn hay văn ph&ograve;ng doanh nghiệp, những kh&aacute;ch h&agrave;ng cần tối ưu mức chi ph&iacute;.</p>
Xem chi tiết

Aruba 303 Wifi (JZ320A)

Aruba 303 Wifi (JZ320A)
Hàng mới
Aruba 303 Wifi (JZ320A)
<p>Aruba IAP 303 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 2 tầm trung với mức gi&aacute; v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn để sở hữu c&ocirc;ng nghệ MU-MIMO mới cho tốc độ si&ecirc;u nhanh. Ph&ugrave; hợp m&ocirc;i trường mật độ trung b&igrave;nh như trường học, cửa h&agrave;ng, kho h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn hay văn ph&ograve;ng doanh nghiệp. Đ&acirc;y l&agrave; d&ograve;ng mới của Aruba sử dụng c&ocirc;ng nghệ Unified AP, cực kỳ linh hoạt trong việc chuyển đổi giữa c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh triển khai</p>
Xem chi tiết

Aruba 305 Wifi (JX945A)

Aruba 305 Wifi (JX945A)
Aruba 305 Wifi (JX945A)
<p>Aruba IAP 305 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 2 tầm trung với mức gi&aacute; hợp l&yacute;, hiệu suất cao v&agrave; mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người sử dụng với mật độ trung b&igrave;nh. Aruba 305 c&oacute; nhiều anten 5GHz hơn c&aacute;c d&ograve;ng 207 v&agrave; 303 n&ecirc;n hỗ trợ tốt hơn cho c&aacute;c nhu cầu Co-Working sử dụng nhiều phone v&agrave; laptop đời mới.</p>
Xem chi tiết

Aruba 315 Wifi (JW811A)

Aruba 315 Wifi (JW811A)
Aruba 315 Wifi (JW811A)
<p>Aruba IAP 315 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 2 cận cao cấp mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người d&ugrave;ng mobile, thiết bị IoT, BYOD v&agrave; c&aacute;c ứng dụng doanh nghiệp trong m&ocirc;i trường mật độ cao 5GHz (4x4 5GHz Radio)</p>
Xem chi tiết

Aruba 325 Wifi (JW325A)

Aruba 325 Wifi (JW325A)
Aruba 325 Wifi (JW325A)
<p>Aruba IAP 325 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 2 cao cấp chạy song song 2 cổng mạng 1Gbps mang lại khả năng tin cậy tối đa. Với cả 2 băng tần 2.4GHz v&agrave; 5GHz đều được trang bị 4 anten, Aruba 325 l&agrave; sự lựa chọn số một cho những khu vực mật độ đ&ocirc;ng đ&uacute;c.</p>
Xem chi tiết

Aruba 335 Wifi (JW823A)

Aruba 335 Wifi (JW823A)
Aruba 335 Wifi (JW823A)
<p>Aruba IAP 335 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 2 cao cấp chạy song song 2 cổng mạng nhưng điều đặc biệt l&agrave; c&oacute; một cổng hỗ trợ SmartRate l&ecirc;n đến 2.5Gbps. Điều n&agrave;y gi&uacute;p loại bỏ t&igrave;nh trạng nghẽn băng th&ocirc;ng 1Gbps khi c&oacute; nhiều người truy cập cần đến băng th&ocirc;ng cao trong nội bộ.</p>
Xem chi tiết

Aruba 345 Wifi (JZ031A)

Aruba 345 Wifi (JZ031A)
Hàng mới
Aruba 345 Wifi (JZ031A)
<p>Aruba IAP 345 l&agrave; d&ograve;ng Wifi Wave 2 cao cấp nhất của Aruba hiện tại. C&oacute; 1 cổng SmartRate 2.5Gbps v&agrave; 1 cổng 1Gbps, hai cổng n&agrave;y c&oacute; thể gộp băng th&ocirc;ng v&agrave; failover cho nhau tạo ra băng th&ocirc;ng 3.5Gbps cho tốc độ v&agrave; độ an to&agrave;n cao nhất ở những nơi c&oacute; mật độ đ&ocirc;ng đ&uacute;c nhất.</p>
Xem chi tiết

Aruba 3810 Switch Series

Aruba 3810 Switch Series
Hàng mới
Aruba 3810 Switch Series
 • Cổng
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000
  ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T,
  IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE
  802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex:
  10BASE-T/100BASE-TX: half or full;
  1000BASE-T: full only; Ports 1 – 24
  support MACSec
  1 open module slot
  Supports a maximum of 4 SFP+
  ports or 1 40GbE ports, with optional
  module or 4 Smart Rate ports
 • Nguồn
  2 power supply slots
  1 minimum power supply
  required (ordered separately)
 • Bộ xử lý
  P2020 Dual Core @ 1.2 GHz, 4 GB
  DDR3 SDRAM, 1 GB SD Card
 • Memory
  Dual ARM® Coretex A9 @ 1 GHz,
  2 GB DDR3 SDRAM; Packet buffer
  size: 13.5 MB Internal
Xem chi tiết

Aruba 5400R ZL2 Switch Series

Aruba 5400R ZL2 Switch Series
Hàng mới
Aruba 5400R ZL2 Switch Series
Xem chi tiết

HPE FlexFabric 5930 Switch Series

HPE FlexFabric 5930 Switch Series
Hàng mới
HPE FlexFabric 5930 Switch Series
Xem chi tiết

Aruba 8400 Switch Series

Aruba 8400 Switch Series
Hàng mới
Aruba 8400 Switch Series
Xem chi tiết

HPE OfficeConnect 1920S Switch Series

HPE OfficeConnect 1920S Switch Series
Hàng mới
HPE OfficeConnect 1920S Switch Series
The series is part of the OfficeConnect portfolio of Hewlett Packard Enterprise small business networking products. These switches provide a great value, and includes features to satisfy even the most advanced small business networks. Customizable features include basic Layer 2 features like VLANs and link aggregation, as well as advanced features such as Layer 3 static routing, IPv4 and IPv6 Host mode, ACLs, and Spanning Tree Protocols. HPE OfficeConnect 1920S Switch Series includes a Limited Lifetime Warranty
Xem chi tiết

HPE 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Switch - JL384A

HPE 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Switch - JL384A
HPE 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Switch - JL384A
<p>D&ugrave;ng cho c&aacute;c doanh nghiệp SMB cần quản l&yacute; Switch qua Web như chia VLAN/ph&acirc;n cổng/kiểm so&aacute;t truy cập/b&aacute;o c&aacute;o/Routing... Ngo&agrave;i ra cần kết nối 12 cổng PoE+ cho c&aacute;c thiết bị như Wifi hay Camera</p>
Xem chi tiết

HPE 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Switch - JL385A

HPE 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Switch - JL385A
HPE 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Switch - JL385A
<p>D&ograve;ng Managed Swich PoE+ hỗ trợ full 24 cổng chạy PoE+ v&agrave; chạy với c&ocirc;ng suất cao đến 370W n&ecirc;n c&oacute; thể cấp điện cho tối đa tới 24 bộ ph&aacute;t Wifi (AccessPoint) cần tới PoE</p>
Xem chi tiết

Aruba 2930F 24G 4SFP Switch - JL259A

Aruba 2930F 24G 4SFP Switch - JL259A
Aruba 2930F 24G 4SFP Switch - JL259A
<p>D&ograve;ng Switch tầm trung Layer 2/3 c&oacute; thể kết hợp với Aruba Airwave, Clearpass, Central để quản l&yacute;. So với 1920S th&igrave; 2930F mạnh mẽ hơn về khả năng quản trị cũng như c&aacute;c t&iacute;nh năng Layer 3 như DHCP Server. Sẵn s&agrave;ng cho xu hướng Software-Defined Networking</p>
Xem chi tiết

JG708B - HPE 1420 24G Switch

JG708B - HPE 1420 24G Switch
JG708B - HPE 1420 24G Switch
<p>D&ugrave;ng cho c&aacute;c doanh nghiệp nhỏ/hộ gia đ&igrave;nh/qu&aacute;n kh&ocirc;ng cần quản l&yacute; Switch, chỉ cần đơn giản, ổn định.</p>
Xem chi tiết

JH330A - HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch

JH330A - HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch
JH330A - HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch
<p>Unmanaged 8 port 1Gb PoE+ 64W D&ugrave;ng chạy c&aacute;c Wifi AP PoE hoặc camera</p>
Xem chi tiết

JH019A - HPE 1420 24G PoE+ (124W) Switch

JH019A - HPE 1420 24G PoE+ (124W) Switch
JH019A - HPE 1420 24G PoE+ (124W) Switch
<p>Sẵn h&agrave;ng !. Unmanaged 24 port 1Gb PoE+ 124W D&ugrave;ng chạy c&aacute;c Wifi AP PoE hoặc camera</p>
Xem chi tiết

HPE 1920S 24G 2SFP Switch - JL381A

HPE 1920S 24G 2SFP Switch - JL381A
Ngừng sản xuất
HPE 1920S 24G 2SFP Switch - JL381A
<p>D&ugrave;ng cho c&aacute;c doanh nghiệp SMB cần quản l&yacute; Switch qua Web như chia VLAN/ph&acirc;n cổng/kiểm so&aacute;t truy cập/b&aacute;o c&aacute;o/Routing...</p>
Xem chi tiết